Tiêu hủy vật chứng vụ án
Các đơn vị tiến hành bàn giao vật chứng theo quy trình.

Mới đây, Hội đồng tiêu hủy vật chứng gồm đại diện Sở Tài chính, Viện kiểm sát, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục và các Chi cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức bàn giao vật chứng các vụ án cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh để tiến hành tiêu hủy vật liệu nổ và vũ khí quân dụng theo quy trình kỹ thuật.

Chi tiết nội dung sẽ có trong chương trình Thời sự 19h45 hôm nay (13/9), trên kênh TN1, Đài PT-TH Thái Nguyên.

Mời quí vị và các bạn cùng theo dõi.