Tiếp xúc giữa ứng cử viên HĐND tỉnh với cử tri các địa phương - đã psts 17.5
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Tại các đơn vị bầu cử thuộc huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Định Hóa và thị xã Phổ Yên, cử tri các địa phương đã được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đều bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, thể hiện quyết tâm, nỗ lực của bản thân trong thực hiện trọng trách, nghĩa vụ của người đại biểu nhân dân, luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương, kiến nghị, đề xuất thực hiện các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tu dưỡng rèn luyện, phát huy trí tuệ cùng các đại biểu HĐND tỉnh tham gia giám sát việc thực thi pháp luật, giám sát hoạt động của chính quyền địa phương, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của địa phương trong nhiệm kỳ tới.

Sau khi được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên, các cử tri bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng các ứng cử viên khi trúng cử sẽ luôn phát huy phẩm chất, năng lực, tâm huyết để hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử, giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử trị, đưa tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền. Cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh cần quan tâm đến việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân./.