Tiếp xúc cử tri tại thành phố Phổ Yên
Tiếp xúc cử tri tại thành phố Phổ Yên.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 địa phương đã có một số ý kiến xung quanh vấn đề: Những tồn tại vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách liên quan đến công tác thu hồi giải phóng mặt bằng 1 số dự án; hệ thống chiếu sáng tuyến đường Đê Chã đoạn từ phường Tân Phú đến đầu cầu Đa phúc; tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại khu vực suối giáp ranh giữa phường Tân Phú và Thuận Thành; đề xuất quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng chợ, đường giao thông, kênh mương, nhà văn hóa phục vụ sản xuất và sinh hoạt của bà con nhân dân.