Tiếp xúc cử tri tại 2 xã Điềm Thuỵ và Thượng Đình, huyện Phú Bình.
Tiếp xúc cử tri tại 2 xã Điềm Thuỵ và Thượng Đình, huyện Phú Bình.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Điềm Thụy đã có ý kiến xung quanh các vấn đề như: Một số dự án, khu dân cư chậm triển khai, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân; điều chỉnh giá đền bù đất sau thu hồi; tăng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xóm; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra…

Tại xã Thượng Đình, cử tri đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu tại một số ngã 3, ngã 4; đẩy nhanh tiến độ thu gọn điểm trường, bổ sung biên chế cho các trường học,…

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại biểu HĐND tỉnh, chính quyền địa phương giải trình làm rõ; đồng thời, tổng hợp những ý kiến còn lại, không thuộc thẩm quyền chuyển đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết trong thời gian tới.