Tiếp tục triển khai tiêm phòng vắc xin COVID-19
Tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cũng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Phú Bình tiến hành tiêm tại các doanh nghiệp có nhiều người đăng ký. Thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện 2K trong phòng, chống dịch, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục rà soát và tiến hành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho nhân viên và người lao động tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp có nhu cầu tiêm./.