Xin chờ trong giây lát...

Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ khuyến công

26/10/2020 00:29
Với kinh phí hỗ trợ được triển khai kịp thời, các thiết bị đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh, các đề án khuyến công triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có những kết quả tích cực, từng bước góp phần tạo động lực lớn cho các cơ sơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển.