Ban nội chính Tỉnh ủy kiểm tra tại huyện Đồng Hỷ
Hội nghị công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ.

Huyện ủy Đồng Hỷ đã báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các Chỉ thị, nhất là đối với Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ năm 2017 đến tháng 3-2022, tỉ lệ điều tra, khám phá các vụ án của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đạt trên 82%; tỉ lệ xác minh tin báo tố giác tội phạm đạt trên 92%; bắt, vận động đầu thú 44 đối tượng truy nã.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Đồng Hỷ tiếp thu các ý kiến trao đổi của thành viên Đoàn kiểm tra, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Trong chương trình kiểm tra, đoàn sẽ tiếp tục làm việc với 1 số cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn huyện.