Tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc sau 3 năm thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể

Sau 3 năm thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể, toàn tỉnh đã thành lập mới 415 tổ hợp tác (vượt 4%), gần 290 hợp tác xã (vượt 188% ) và 4 Liên hiệp hợp tác xã (vượt 33%); xây dựng, phát triển và hoàn thiện nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến bền vững. Các đơn vị mới thành lập chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp; thu nhập bình quân của các thành viên và người lao động tăng từ 1,5 đến 2 lần so với năm 2016…

Bên cạnh đó, với tổng kinh phí thực hiện Đề án là 60,5 tỷ đồng, đạt trên 68% kế hoạch, các hoạt động hỗ trợ tín dụng, đất đai, kết cấu hạ tầng, ứng dụng khoa học và công nghệ, xúc tiến thương mại… đã được triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, dù tăng về số lượng song quy mô các hợp tác xã còn nhỏ; chưa linh động trong sản xuất, kinh doanh…

Bởi vậy trong năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị tích cực phối hợp trong các chương trình, hoạt động của Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, để phát huy hơn nữa lợi thế, tiềm năng của tỉnh, cũng như sức sản xuất của các đơn vị, tạo mối liên kết chặt chẽ trong phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH, đặc biệt là sự phát triển kinh tế tập thể của tỉnh./.