Tiếp tục tăng cường phối hợp chỉ đạo công tác tuyên huấn, tuyên giáo
Toàn cảnh hội nghị.

Trong giai đoạn 2021-2023, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 1 và Ban Tuyên giáo 6 tỉnh trên địa bàn đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Tỉnh ủy các tỉnh, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện sát với từng đối tượng, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp theo Quy chế đã ký kết, góp phần nâng cao nhận thức, ổn định tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; ổn định chính trị, tư tưởng; xây dựng củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương ngày càng vững chắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong phối hợp, chỉ đạo công tác tuyên huấn, tuyên giáo thời gian qua. Trên cơ sở kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung theo Quy chế đã ký kết, trong đó nhấn mạnh cần thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp như: Duy trì nền nếp chế độ trao đổi thông tin, chủ động nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở, dư luận xã hội để định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; xác định công tác giáo dục chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong hoạt động phối hợp của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp và tiến hành bằng những nội dung, biện pháp phù hợp.

Tại hội nghị, Quân khu 1 đã trao Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp chỉ đạo công tác tuyên huấn, tuyên giáo giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn, giai đoạn 2021-2023.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quân khu 1 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm lưu niệm 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên và tham quan thực tế tại Lữ đoàn Pháo phòng không 210./.