Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 - đã psts 15.7
UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo điều chỉnh thời gian cách ly y tế tập trung từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1, người từ vùng có dịch COVID-19 đến tỉnh Thái Nguyên và người nhập cảnh.

Theo đó, điều chỉnh thời gian cách ly y tế tập trung từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1, người từ vùng có dịch COVID-19 đến tỉnh Thái Nguyên và người nhập cảnh. Điều chỉnh thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú từ 7 ngày lên 14 ngày tiếp theo sau thời gian kết thúc cách ly tập trung; các đối tượng này đều phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly tập trung và trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú.

Các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo công tác rà soát, cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm đối với người từ các tỉnh, thành phố có dịch… và vùng có dịch của các tỉnh, thành phố khác đến tỉnh Thái Nguyên. Tuyên truyền, vận động người dân Thái Nguyên đang làm việc tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội (nhất là tại Công ty SEI, Công ty MOLEX…) và các vùng có dịch của các tỉnh, thành phố khác chủ động bố trí ở lại địa phương nơi làm việc; trường hợp cần thiết phải trở về tỉnh Thái Nguyên phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Chỉ đạo các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch, tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường kiểm soát chặt chẽ các trường hợp từ các vùng có dịch đến tỉnh Thái Nguyên; kịp thời áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 theo quy định; thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, bàn giao và theo dõi, giám sát y tế sau cách ly đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có biểu hiện bao che, không khai báo hoặc khai báo không trung thực, không thực hiện quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Các sở, ban, ngành và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp thực hiện xây dựng, rà soát, bổ sung Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc COVID-19 tại đơn vị; yêu cầu chủ nhà trọ, người lao động ở trọ phải ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi lưu trú theo quy định./.