Tiếp tục phát huy truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỉ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Thái Nguyên hiện có 03 cơ quan báo chí của tỉnh; 07 cơ quan báo chí Trung ương đặt văn phòng đại diện và một số cơ quan báo chí Trung ương có phóng viên thường xuyên hoạt động ở tỉnh. Ngoài ra, còn có Trung tâm Thông tin tỉnh và 09 trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông cấp huyện. Đội ngũ những người làm báo của tỉnh ngày càng lớn mạnh với gần 400 người. Hội Nhà báo tỉnh từ hơn 40 hội viên ban đầu, đến nay đã tăng lên 246 hội viên, sinh hoạt ở 5 Liên chi hội và Chi hội nhà báo.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, của Trung ương đã luôn đoàn kết vượt qua khó khăn, bám sát tình hình thực tiễn, sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng cao, phản ánh được “hơi thở” của cuộc sống; tích cực thông tin, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền sâu sắc, nổi bật, toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt là tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19… Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin báo chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ. Các đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động hơn trong việc theo dõi, tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và phản hồi thông tin báo chí theo quy định.

Chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỉ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí và mỗi người làm báo trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống là cái nôi của nền báo chí cách mạng Việt Nam, luôn trau dồi bản lĩnh, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, để ngòi bút thực sự trở thành vũ khí sắc bén, mang lại giá trị tốt đẹp cho xã hội và góp phần vào sự phát triển của địa phương; đồng thời chủ động thích ứng nhanh, hiệu quả trong quá trình thực hiện quy hoạch báo chí và chuyển đổi số hoạt động báo chí.

Nhân dịp này, đã có 8 tập thể và 10 cá nhân được khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về tỉnh Thái Nguyên trên báo chí.