Tiếp tục nâng cao hiệu quả điều hành quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị

Sau 50 ngày tiến hành kiểm toán theo kế hoạch tại 23 đơn vị, Kiểm toán Nhà nước khu vực X đánh giá cao việc UBND tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp kịp thời, phù hợp trong tổ chức, điều hành quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. Việc sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính ngân sách đã tác động tích cực đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2020 được Trung ương và HĐND tỉnh giao.

Trong năm 2020, tuy chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID-19, song tỉnh Thái Nguyên đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về quản lý thuế; tăng cường các biện pháp đôn đốc thu NSNN; tổ chức thanh tra việc quản lý chống thất thu thuế. Các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, giải pháp trong quản lý điều hành, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; cơ bản chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, bám sát theo Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, đảm bảo tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách. Tuy nhiên, theo nội dung kiểm toán, đoàn kiểm toán cũng đã chỉ ra 1 số tồn tại ở các đơn vị.

Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực X. Bên cạnh đó, các địa biểu đã trao đổi 1 số vấn đề liên quan đến các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực X.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực X đánh giá cao sự phối hợp và tạo điều kiện của tỉnh Thái Nguyên để đoàn kiểm toán hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm toán, đồng thời trao đổi, làm rõ 1 số nội dung, đề xuất của các sở, ngành, đơn vị của tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Kiểm toán Nhà nước nói riêng và Kiểm toán Nhà nước khu vực X nói riêng đối với tỉnh Thái Nguyên và cho biết, các đợt kiểm toán đã hỗ trợ tỉnh rất nhiều trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tích cực, kịp thời khắc phục những tồn tại đã được đoàn kiểm toán chỉ ra. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực X một cách nghiêm túc và triệt để, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền cho địa phương./.