Kiên định mục tiêu đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục
Điểm cầu Thái Nguyên.

Năm học 2019 - 2020 là năm học “đặc biệt” khi các nhà trường phải tạm dừng hoạt động gần 3 tháng bởi dịch COVID-19. Vượt qua khó khăn, giai đoạn 2016-2020, toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đạt được một số thành tựu quan trọng như: Hoàn thiện khung pháp lý cho đổi mới giáo dục, có 2 Luật quan trọng được soạn thảo, thông qua và lần lượt đi vào cuộc sống là Luật Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện đánh giá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điển hình là việc dạy học trực tuyến qua internet và trên truyền hình trong thời gian giãn cách, cách ly xã hội do dịch bệnh COVID-19…

Tại tỉnh Thái Nguyên, trong năm học 2019-2020 và giai đoạn 2016-2020, ngành giáo dục và đào tạo đã thực hiện tốt mục tiêu kép đảm bảo an toàn chống dịch và hoàn thành kế hoạch năm học 2019-2020 , tổ chức tốt Kỳ thi năm 2020 đúng quy định, nghiêm túc, khách quan và công bằng. Tính đến tháng 10/2020, toàn tỉnh có 576/682 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ gần 85%; chất lượng giáo dục ở các cấp học có chuyển biến tích cực theo hướng bền vững. Trong giai đoạn 2021-2025 và năm học 2020-2021, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động khảo sát, tìm hiểu phản ánh của giáo viên, học sinh, phụ huynh về tình hình dạy - học đối với nội dung trong sách giáo khoa mới; đẩy mạnh xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; tăng cường dạy học trực tuyến, phát triển kho học liệu số toàn ngành…

Nhấn mạnh giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục tập trung ưu tiên cho giáo dục hơn nữa, thực hiện tinh giản biên chế nhưng không cứng nhắc, không để trường lớp thiếu giáo viên; phải tập trung hơn đến văn hóa trong giáo dục, văn minh học đường, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đổi mới giáo dục là một quá trình và chúng ta phải rất kiên trì, kiên định khi triển khai thực hiện đổi mới trong thời gian tiếp theo./.