Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, Đảng ủy Văn phòng đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đáp ứng được yêu cầu.

Năm 2021, Đảng bộ sẽ phấn đấu làm tốt công tác tham mưu giúp việc phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh, góp phần cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đặc biệt là triển khai làm tốt công tác nghiên cứu tham mưu tổng hợp, chuẩn bị nội dung và phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng ngày, Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức văn phòng năm 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2021./.