Tiếp tục làm tốt công tác bảo trợ xã hội
Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội.

Sau 10 năm thành lập, đến nay, câu lạc bộ luôn hiện tốt vai trò là cầu nối, trao đổi thông tin giữa các thành viên, góp phần nâng cao năng lực của các cơ sở bảo trợ xã hội, cùng nhau tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tại buổi gặp mặt, các thành viên đã cùng thảo luận, chia sẻ về một số vấn đề như: công tác tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội; công tác thăm hỏi, động viên các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức lao động trị liệu, văn hóa và thể thao phù hợp cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ.