tiep tuc hoi nghi ban chap hanh dang bo tinh lan thu 11 khoa xix Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017

Chiều nay (18/9), các nội dung tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần ...

tiep tuc hoi nghi ban chap hanh dang bo tinh lan thu 11 khoa xix
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy một lần nữa nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ. Đồng thời nêu rõ những tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ được bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng như giới thiệu quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí khẳng định: Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng để lựa chọn, giới thiệu những các cán bộ đủ trình độ, năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức vào quy hoạch các vị trí lãnh đạo, chủ chốt của tỉnh. Do đó, bên cạnh việc phát huy tinh thần trách nhiệm và nghiên cứu kỹ danh sách trước khi bỏ phiếu...các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng cần xem xét, cân nhắc giới thiệu cán bộ đảm bảo cơ cấu, như: cán bộ có trình độ học vấn cao, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi và phải đảm bảo tính kế thừa.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tiến hành họp để tiếp tục thực hiện các bước theo đúng quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025./.