Tiếp tục có những đột phá quan trọng trong chuyển đổi số
Toàn cảnh hội nghị.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao việc Sở Thông tin và Truyền thông đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong báo cáo hình ảnh về hoạt động của ngành 8 tháng đầu năm 2021 với nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số với đột phá trên cả 03 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số: hoàn thành cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; 100% các hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung được phát triển và khai thác hiệu quả; xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu tập trung (DC), Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thái Nguyên; triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân trực tuyến qua ứng dụng C-ThaiNguyen; quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân; tăng cường đưa công nghệ thông tin vào ứng dụng trong công tác phòng, chống dịch; xây dựng và vận hành hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ Trung ương đến 178 xã, phường, thị trấn trên địa bàn; tổ chức các hội nghị với hình thức phòng họp không giấy tờ; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri và bầu cử. Việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng được thực hiện hiệu quả. Công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản được thực hiện tốt, góp phần tạo sự ổn định xã hội. Bên cạnh đó, hoạt động thông tin liên lạc cũng được đảm bảo thông suốt, đã phủ sóng di động đến 100% các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Công tác thông tin đối ngoại; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng thực hiện hiệu quả…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của ngành Thông tin và Truyền thông, các đại biểu đã trao đổi về nhiều vấn đề liên quan đến định hướng phát triển của ngành trong thời gian tới như: việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương; cần xác định thứ tự ưu tiên đầu tư triển khai thực hiện các phần việc trong lộ trình chuyển đổi số; vấn đề tăng cường an ninh mạng; sự phối hợp của Sở Thông tin và Truyền thông với các đơn vị liên quan trong thực hiện công tác quy hoạch, quản lý báo chí trên địa bàn. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chú trọng các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng C-ThaiNguyen; giải pháp xây dựng công dân số và giải pháp số hỗ trợ hoạt động đối với các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Thông tin và Truyền thông nỗ lực hơn nữa để tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh, đặc biệt tạo nên những đột phá quan trọng trong quá trình chuyển đổi số; chú trọng và có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công mức độ 4; tiếp tục tham mưu, phối hợp nâng cao hiệu quả và tính năng động của các cơ quan báo chí trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi ý một số giải pháp nhằm gia tăng số lượng cài đặt gắn với nâng cao hiệu quả ứng dụng C-ThaiNguyen và giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp nhằm giải quyết những vướng mắc trong xây dựng các trạm phát sóng để thực hiện hiệu quả chương trình “Sóng và máy tính cho em”… Để tạo sức mạnh đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ để ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh thời gian tới./.