Tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021
Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 và hưởng ứng “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2021

Tại chương trình, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các nhà bảo tâm và nhân dân phường Tân Lập đã ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 số tiền 50 triệu đồng. Một số nhà bảo tâm và doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 và hưởng ứng “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2021.

Trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời sẻ chia khó khăn với công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định: Số tiền tiếp nhận này Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ kịp thời chuyển đến đúng đối tượng cần hỗ trợ, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân để có thêm nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, cũng như góp sức cùng tỉnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19./.