Tiếp nhận Quỹ ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 - đã psts 23.11
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Kinh và Ban Hành giáo Giáo xứ Thái Nguyên ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 số tiền 110 triệu đồng.

Theo đó, phường Trưng Vương ủng hộ hơn 138 triệu đồng; phường Chùa Hang ủng hộ 50 triệu đồng; Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Kinh và Ban Hành giáo Giáo xứ Thái Nguyên ủng hộ 110 triệu đồng.

Tại buổi tiếp nhận ủng hộ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trưng Vương, phường Chùa Hang, cá nhân Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Kinh và Ban Hành giáo Giáo xứ Thái Nguyên. Đồng thời khẳng định, sự đóng góp quý báu nêu trên tiếp tục tạo thêm nguồn lực cùng với tỉnh Thái Nguyên đẩy lùi và chiến thắng dịch COVID-19.

Hưởng ứng đợt cao điểm vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận sự hỗ trợ, đăng ký hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh thông qua kênh MTTQ đạt trên 86 tỷ đồng./.