Tiếp nhận hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Công ty TNHH Hùng Ngọc - huyện Võ Nhai ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid – 19.

Tại chương trình, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Sông Cầu - TP Thái Nguyên, Công ty TNHH Hùng Ngọc - huyện Võ Nhai, Công ty TNHH Bùi Cường - thành phố Thái Nguyên đã trao tặng hỗ trợ cho Bệnh viện tổng số tiền 60 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm sẻ chia, động viên các đơn vị và nhân viên y tế đang gồng mình tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.