Tích cực, sáng tạo trong việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

6 tháng đầu năm 2022, Đề án 06 đã được triển khai từ Trung ương đến cơ sở, đã góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân, tiết kiệm thời gian, công sức; tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Được Chính phủ lựa chọn điểm, UBND tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 một cách tích cực, sáng tạo. Kết quả: tỉnh đã hoàn thành 22/25 dịch vụ công thiết yếu; đã cấp gần 1 triệu căn cước công dân gắn chip (đạt 95%) và trên 58.000 tài khoản định danh điện tử cho công dân. Từ 01/6/2022 đã thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết Thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Đề án 06. Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên tục đổi mới tầm nhìn chiến lược vừa thực hiện nhiệm vụ trước mắt, vừa phục vụ lâu dài, bao trùm vì lợi ích quốc gia, người dân; triển khai hệ sinh thái công dân số; sử dụng tài nguyên thông tin hiệu quả, có sự kết nối cao phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia./.