Tích cực các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
Biểu quyết cho ý kiến tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Theo đó, các bước, quy trình trong công tác nhân sự, giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Tại các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và khách quan, cử tri tại các địa phương đều bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên được các cơ quan đơn vị, chính quyền địa phương tín nhiệm giới thiệu.

Đây là căn cứ quan trọng để tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức, 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết nhất trí lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Thái Nguyên, gồm 13 người (trong đó 3 người do Trung ương giới thiệu, 10 người do địa phương giới thiệu), đảm bảo cơ cấu, thành phần, số dư theo quy định.

Đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết, thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 105 người. Trong đó, cơ cấu đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 29,5%; đại biểu nữ 44,7%; tuổi trẻ 31,4; đại biểu ngoài Đảng: 9,5%; đại biểu tái cử 29 người.

Bên cạnh thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, công tác chuẩn bị các điều kiện bầu cử được tỉnh quan tâm triển khai như, tập trung đảm bảo an ninh trật tự; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; đồng thời, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử, phấn đấu không để tổ bầu cử nào không có thông tin liên lạc./.