thuong truc tinh uy lam viec voi cong ty co phan gang thep thai nguyen
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngô Huy

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian trao đổi, đóng góp ý kiến về một số kiến nghị, đề xuất của Công ty và các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, đặc biệt là những đề xuất của Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên. Chia sẻ với khó khăn của đơn vị, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty sớm hoàn thiện văn bản báo cáo, kiến nghị chi tiết gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên để có căn cứ giải quyết; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để điều hành đơn vị ổn định; làm tốt công tác định hướng tuyên truyền, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, làm tốt công tác nhân sự, nội dung văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng. Đối với các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp, chia sẻ, đồng hành và giúp đỡ Công ty thực hiện các giải pháp sớm tháo gỡ khó khăn cho Công ty theo đúng quy định của pháp luật./.