Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ lần thứ 33, khóa XIV
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thường kỳ lần thứ 33, Thường trực HĐND tỉnh.

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh từ sau phiên họp thứ 32 nêu rõ: Thường trực HĐND tỉnh bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hoạt động năm 2023, lãnh đạo tổ chức triển khai hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, chỉ đạo các Ban, các Tổ đại biểu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Tại Phiên họp lần này, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến vào Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do HĐND tỉnh khóa XIV bầu; kế hoạch, đề cương giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị phối hợp tốt với các cơ quan triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu và tổ chức thực hiện nội dung giám sát đảm bảo thực chất, hiệu quả. Đề nghị các cơ quan báo chí tích cực thông tin, tuyên truyền nội dung Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 15) HĐND tỉnh khóa XIV, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm./.