khao sat ket qua thuc hien ke hoach dau tu cong trung han
Toàn cảnh Hội nghị

Trong giai đoạn 2016-2020, Sở Văn hóa thể thao và du lịch làm chủ đầu tư 5 dự án đầu tư công, với kế hoạch vốn đầu tư gần 240 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 là 150 tỷ đồng (có 3 dự án được bố trí đủ vốn, 1 dự án được bố trí 1 phần). Cơ bản các dự án đều hoàn thành đúng tiến độ, không để nợ đọng xây dựng cơ bản; có 1 dự án chậm tiến độ do vướng mắc về mặt bằng.

Đối với Sở Giáo dục và đào tạo, được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 10 dự án, với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng. Nhìn chung, các dự án được triển khai đúng quy định, không có dự án nào vượt tổng mức đầu tư, phải phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện; không phát sinh nợ đọng…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số dự án được tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư và phân bổ kinh phí chậm; có dự án không được bổ trí vốn theo khối lượng công việc hoàn thành; còn có nhà thầu thi công chưa tích cực…

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn Giám sát đã đề nghị 2 đơn vị làm rõ nhiều nội dung có liên quan, như: Những khó khăn trong việc ủy thác đối với những dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng; vấn đề thực hiện tiết kiệm 10% chi trên tổng mức đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng…

Các ý kiến, kiến nghị trao đổi tại buổi làm việc được Đoàn khảo sát tổng hợp, làm căn cứ giám sát đối với UBND tỉnh trong thời gian tới.