Thường trực HĐND tỉnh rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá XIV
Hội nghị rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong 2 ngày 19 và 20/7, Kỳ họp thứ bảy đã diễn ra thành công, theo đúng quy định. Công tác điều hành của Chủ tọa Kỳ họp được thực hiện khoa học, dân chủ, đúng quy định và đảm bảo thời gian theo chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét, cho ý kiến về 37 nội dung và biểu quyết thông qua 22 Nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã ghi nhận những nỗ lực, chủ động của các cơ quan giúp việc HĐND tỉnh và sự phối hợp của các sở ban, ngành trong việc chuẩn bị tài liệu, nội dung tổng hợp, giải trình đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới trước, trong và sau Kỳ họp thứ bảy.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao công tác phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đơn vị liên quan trong chuẩn bị, tổ chức tại Kỳ họp thứ này. Đồng thời, đề nghị các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để tổ chức các kỳ họp sau đạt kết quả cao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.