Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, bám sát tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ của từng chức danh, yêu cầu trước mắt và lâu dài, phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của mỗi đồng chí để đề xuất giới thiệu cán bộ đưa vào quy hoạch, bảo đảm cơ cấu ngành, địa phương, lĩnh vực trọng điểm.

Trước đó, Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị theo quy trình 5 bước của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cán bộ chủ chốt, tiến hành bỏ phiếu để lựa chọn danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2021 - 2026 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; 2026 - 2031.