Thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Toàn cảnh buổi làm việc

Thực hiện quy định của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện kịp thời, gắn với triển khai thực hiện tốt Luật báo chí 2016 và các Nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông. Quá trình thực hiện có sự phối hợp đồng bộ giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo và các cơ quan hành chính Nhà nước.

Tại buổi làm việc, ngoài đánh giá việc triển khai thực hiện, các đại biểu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm, hướng dẫn trong thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, vấn đề tận dụng ưu thế các nền tảng số trong truyền thông chính sách nhằm phát huy vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Tỉnh Thái Nguyên cũng đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý khủng hoảng thông tin; phát ngôn và cung cấp thông tin cho người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh xác định những vi phạm đối với thông tin trên báo chí và mạng xã hội có nội dung không chính xác, sai sự thật, xuyên tác, vu khống cơ quan, tổ chức, cá nhân không đúng tôn chỉ mục đích để xử lý theo thẩm quyền./.