Thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy
Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn tồn tại một số bất cập trong hệ thống điện, vấn đề lối thoát hiểm, một số công trình xây dựng không đúng theo Giấy phép xây dựng đã được cấp; chưa thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở… Đoàn đã yêu cầu các cơ sở nhanh chống khắc phục.

Đối với 2 nhà trọ trên địa bàn TP Phổ Yên dù đã bị đình chỉ hoạt động do vi phạm về phòng cháy, chữa cháy trước đợt kiểm tra nhưng không chấp hành và Tòa nhà Victory trên địa bàn TP Thái Nguyên thuộc Trung tâm thương mại và văn phòng - Công ty Cổ phần Phát triển thương mại Thái Nguyên, chưa lập hồ sơ thiết kế thi công và trình cơ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy theo quy định… đoàn kiểm tra đã lập biên bản để xử lý theo quy định./.