Theo đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và của Sở Y tế. Giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về các hoạt động triển khai phòng chống dịch tại đơn vị, tuyệt đối không được để dịch bệnh lây nhiễm trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chi tiết như sau:

undefined
undefined