Xin chờ trong giây lát...

Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

24/09/2020 21:00
Sự hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp sau 10 năm triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã cho thấy hướng đi đúng đắn của Thái Nguyên khi gắn công tác cải cách hành chính với phát triển kinh tế - xã hội bền vững… Đây là khẳng định của đồng chí Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh, được tổ chức ngày 24/9.