Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số họp phiên thứ nhất
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Chuyển đổi số là xu thế chung của thế giới, song cũng là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển đất nước. Phiên họp đầu tiên ra mắt Ủy ban chính là bước triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về chuyển đổi số, với 3 trụ cột chính là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Theo lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đặt ra 53 chỉ tiêu định lượng đến năm 2025; cần được tổ chức triển khai đồng bộ ngay từ năm 2022 với 18 chỉ tiêu quan trọng đề xuất ưu tiên nguồn lực triển khai.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc nâng cao nhận thức, thống nhất hành động; đề ra kế hoạch, phương pháp để Ủy ban hoạt động khoa học, hiệu quả, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định: tỉnh Thái Nguyên nhất trí cao với dự thảo kế hoạch chuyển đổi số năm 2022. Đến nay, sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số, cả 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đều có chuyển biến tích cực. Đồng chí đề nghị bổ sung vào kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 nội dung đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính, nhằm hỗ trợ người dân thực hiện thuận tiện, nhanh chóng các thủ tục hành chính qua nền tảng số.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh thực hiện chuyển đổi số cần có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, cách làm phù hợp; xây dựng chương trình, kế hoạch bám sát thực tế, có sức lan tỏa. Thúc đẩy hợp tác công tư, kích hoạt mọi nguồn lực trong xã hội. Cùng với đó, cần nâng cao nhận thức, tư tưởng; quyết tâm cao, hành động quyết liệt, tránh dàn trải. Tập trung triển khai chương trình phát triển công dân số tương ứng và hài hòa./.