Thực hiện 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Ngày 10/1, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Trong năm, BHXH Việt Nam đẩy mạnh triển khai ứng dụng VssID - BHXH số, đã có trên 25 triệu người cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID. Công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT được đảm bảo đầy đủ, kịp thời… Năm 2021 BHXH tỉnh Thái Nguyên đã cấp được hớn 36 nghìn sổ bảo hiểm xã hội, trên 573 nghìn thẻ bảo hiểm y tế.

Trong năm 2022, ngành BHXH Việt Nam nói chung và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên nói riêng tiếp tục thực hiện 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường phối hợp với các bộ, ngành; cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Đẩy mạnh chuyển đổi số, tích cực, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với người yếu thế, người dân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.