Thúc đẩy giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài

Năm 2022, các bộ, ngành và địa phương trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ giao vốn đầu tư công từ nguồn vốn nước ngoài trên 34.800 tỷ đồng. Đến hết tháng 11, tiến độ giải ngân mới đạt trên 9.000 tỷ đồng, bằng 26% kế hoạch giao (trong đó, có 114 dự án tiến độ giải ngân bằng không). Hiện nay, nhiều bộ, ngành, địa phương đã có văn bản đề nghị xin hoàn trả, giảm vốn, với tổng số vốn trên 12.800 tỷ đồng, chiếm trên 36% tổng số vốn giao. Hội nghị đã tập trung trao đổi, phân tích, làm rõ nguyên nhân hoàn trả hoặc điều chỉnh giảm nguồn vốn của nhiều dự án; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; khả năng và giải pháp để thúc đẩy giải ngân các dự án từ nay đến cuối năm.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, năm 2022, tổng số kế hoạch vốn đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ giao là trên 693 tỷ đồng, ở 6 dự án. Tính đến hết tháng 11, lũy kế thanh toán vốn đã đạt trên 390 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch giao (gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước). Dự kiến, số liệu giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài đến hết năm 2022 là trên 615 tỷ đồng, đạt 88,7%. Lý do không giải ngân hết 100% kế hoạch vốn là do có 4/6 dự án hoàn thành trong năm 2022-2023, nên khối lượng nghiệm thu quyết toán giảm so với thời điểm lập dự toán, kế hoạch.

Kết luận hội nghị, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, Ngành Trung ương và các địa phương tập trung, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khẩn trương, chủ động triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ để giải ngân kịp thời theo kế hoạch vốn được giao. Thành lập các tổ công tác, giúp việc đi kiểm tra tiến độ các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về GPMB. Đặc biệt, xác định rõ kế hoạch bố trí vốn năm 2023 để triển khai giải ngân sớm hơn, tránh phân bổ muộn, gây khó khăn cho quá trình giải ngân.