Thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội
Hội nghị trực tuyến toàn quốc đối thoại với phụ nữ Việt Nam với chủ đề "Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế -xã hội".

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ với nhiều chủ trương, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phụ nữ trong tạo việc làm, khởi nghiệp, tạo ra môi trường, điều kiện thuận lợi để phụ nữ ngày càng khẳng định vị thế, vai trò và có nhiều cơ hội đóng góp cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Điều này cũng được cấp uỷ, chính quyền cụ thể hoá, tạo điểu kiện để các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn đoàn kết, tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nhiều cán bộ nữ được đề bạt, bổ nhiệm vào nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý.

Tại buổi đối thoại, các ý kiến tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn như cơ chế, chính sách để khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và bảo đảm an sinh xã hội cho phụ nữ và các vấn đề liên quan đến môi trường sống an toàn và phát triển toàn diện cho phụ nữ và trẻ em.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ luôn có vai trò đặc biệt, có nhiều đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển của đất nước. Hội thảo là để nhìn lại những việc đã làm được, chưa làm được để tiếp tục có các giải pháp nhằm cải thiện, tạo động lực, truyền cảm hứng làm việc, cống hiến của chị em phụ nữ ngày càng tốt hơn. Thông qua cuộc đối thoại, Thủ tướng muốn lắng nghe, chia sẻ, cùng giải quyết và cùng có trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Hội LHPN tỉnh và các hội viên tiêu biểu.

Trong chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng thưởng 10 cá nhân phụ nữ tiêu biểu. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã chúc mừng Hội LHPN tỉnh và các hội viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10./.