thu tuong du le ky niem 30 nam ngay thanh lap hoi cuu chien binh viet nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ.
thu tuong du le ky niem 30 nam ngay thanh lap hoi cuu chien binh viet nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
thu tuong du le ky niem 30 nam ngay thanh lap hoi cuu chien binh viet nam
thu tuong du le ky niem 30 nam ngay thanh lap hoi cuu chien binh viet nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
thu tuong du le ky niem 30 nam ngay thanh lap hoi cuu chien binh viet nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
thu tuong du le ky niem 30 nam ngay thanh lap hoi cuu chien binh viet nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm.