Trong chương trình làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy. Thủ tướng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Thủ tướng dâng hương tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy và Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7
Thủ tướng cùng Đoàn dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia 27/7.

Đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 (thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ), Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên trong đoàn thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đảng, Nhà nước, nhân dân mãi mãi khắc ghi và đời đời biết ơn những chiến công hào hùng, sự hy sinh oanh liệt, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ và những người có công với đất nước.