7 tháng năm 2022, thu hoạch 8.150 tấn thủy sản
Đầu tư tăng diện tích nuôi thâm canh đối với ao gia đình.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh phát triển sản xuất thủy sản theo hướng hàng hóa, đảm bảo chất lượng, tập trung phát triển nuôi thâm canh, bán thâm canh theo mô hình tổ hợp tác/hợp tác xã, đẩy mạnh phát triển nuôi cá tại các hồ chứa thủy lợi. Khuyến khích, đầu tư tăng diện tích nuôi thâm canh đối với ao gia đình bằng các giống thủy sản có năng suất và giá trị kinh tế cao để tăng năng suất, sản lượng.