Thông tin kết quả thám hiểm hang động tại Thái Nguyên
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng phát biểu tại buổi họp báo.

Theo khảo sát của đoàn thám hiểm, sau khi tiến hành khảo sát tại 2 hệ thống Hang Chùa tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ và Hang Phượng Hoàng tại xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, đã cho những đánh giá bước đầu về tiềm năng khai thác, phát triển du lịch ở đây. Đặc biệt, hệ thống hang suối Mỏ Gà là một hang nước đẹp, có khả năng là một hang động khá dài và có tiềm năng, cơ hội lớn để phát triển du lịch mạo hiểm. Tuy nhiên, theo đoàn thám hiểm, vấn đề đặt ra hiện nay là tỉnh Thái Nguyên cần quan tâm đến công tác quản lý, hạn chế những tác động của con người với hệ thống các hang động để lưu giữ, bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ vốn có.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, kết quả khảo sát bước đầu đối với hệ thống hang động của đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh sẽ góp phần quan trọng để tỉnh Thái Nguyên bổ sung vào Đề án phát triển du lịch Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, trong đó du lịch hang động được coi là một trong những chiến lược quan trọng. Đồng chí yêu cầu, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cho tỉnh chỉ đạo tổ chức khảo sát thêm một số hang động khác có tiềm năng, mở rộng khảo sát những hang động vừa có đánh giá bước đầu; khi có kết quả khả quan sẽ tham mưu lựa chọn nhà đầu tư có kinh nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch phù hợp nhằm khai thác hiệu quả những tài nguyên du lịch của tỉnh./.