Thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 1642 tỉnh
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 1642 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo quy chế hoạt động, dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên, quyết định kiện toàn, bổ sung thành viên tổ giúp việc của Ban chỉ đạo 1642 tỉnh, đồng thời đánh giá kết quả công tác từ đầu năm 2021 đến nay, thống nhất triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Thời gian qua, Ban chỉ đạo các cấp đã bám sát tình hình hoạt động của tổ chức bất hợp pháp, tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc, trong đó trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Mông gắn liền với quan tâm đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tập trung phát huy vai trò của người có uy tín trong dân tộc Mông tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo 1642 tỉnh yêu cầu các đồng chí thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trên cơ sở nhiệm vụ đã được phân công và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, thời gian tới tập trung vào phát huy hiệu quả mô hình tổ dân vận tại các xóm, bản tập trung đồng bào dân tộc Mông sinh sống và phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Đồng chí cũng yêu cầu ban chỉ đạo tại các huyện có đồng bào dân tộc Mông sinh sống thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở thực hiện 4 cùng với đồng bào gồm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc”, hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.