Thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị - đã psts 29.7
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin nhanh đến đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương trong thời gian qua. Theo đó, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng tỉnh Thái Nguyên vẫn duy trì đà tăng trưởng, đạt 6,5%, cao hơn mức bình quân chung cả nước; đồng thời, tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những năm qua, tỉnh cũng đã quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức công đoàn các cấp được củng cố, phát triển, số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng nhanh, đội ngũ cán bộ phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều đồng chí cán bộ thuộc tổ chức công đoàn các cấp đã được quy hoạch và bổ sung vào những vị trí quan trọng trong bộ máy cấp ủy đảng, chính quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm hơn nữa đến tổ chức công đoàn trong thời gian tới. Nhất là việc bổ sung, đưa nội dung thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới vào Chương trình hành động của tỉnh. Qua đó, góp phần xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước./.