Dự thảo kế hoạch hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tập trung vào các nhóm hoạt động: Công tác tuyên truyền giáo dục; hoạt động thi đua khen thưởng; hoạt động văn hóa, văn nghệ; đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng quà; thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tọa đàm, giao lưu, gặp mặt...

thong nhat noi dung hoat dong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet si 14223
Quang cảnh hội thảo.

Căn cứ vào các nhóm hoạt động kỷ niệm và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều biện pháp thiết thực, với mong muốn, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ phải tạo được hiệu ứng xã hội tích cực, thể hiện rõ vai trò quân đội là lực lượng nòng cốt trong tổ chức thực hiện...

Trung tướng Đỗ Căn kết luận: Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ là một hoạt động lớn của Đảng, Nhà nước ta; vì vậy, cơ quan thường trực của TCCT phải chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương ban hành chỉ thị về tổ chức các hoạt động kỷ niệm; tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa và hoàn thiện kế hoạch trước khi trình Bộ trưởng phê duyệt. Trong các hoạt động kỷ niệm cần bổ sung gặp mặt các cơ quan báo chí, tổ chức cho phóng viên đi thâm nhập tuyên truyền làm lan tỏa những việc làm ý nghĩa và làm sâu sắc thêm ngày thương binh liệt sĩ... Chú ý tổ chức hoạt động không chồng chéo, hoạt động phải có trọng tâm, trọng điểm, lấy hiệu quả làm chính, tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội...