thong nhat lien ket san xuat giua dai pt th thai nguyen va dai truyen hinh ky thuat so vtc
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Đài PT-TH Thái Nguyên đã đưa ra kế hoạch hợp tác, liên kết sản xuất, truyền dẫn phát sóng chương trình truyền hình trên kênh truyền hình TN2 nhằm phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Đài. Theo đó, Đài PT-TH Thái Nguyên sẽ tiếp tục duy trì phát sóng thời lượng trên kênh TN2 18 giờ/ngày theo đúng tiêu chí của kênh đã được cấp phép là Khoa giáo – Giải trí; phát sóng chương trình Thời sự và các chuyên mục, chuyên đề do Đài sản xuất trên kênh vào các khung giờ phù hợp hàng ngày; Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC chịu trách nhiệm mua bản quyền các chương trình giải trí đặc sắc với tổng thời lượng là 9 giờ/ngày. Đồng thời đối tác liên kết chịu toàn bộ phí truyền dẫn phát sóng trên kênh TN2 và chịu trách nhiệm chi trả 100% kinh phí mua bản quyền các chương trình khoa giáo giải trí, chi trả nhuận bút và lương cho cán bộ hợp đồng tham gia sản xuất các chương trình trên kênh là 2 tỷ đồng/năm.

Kết thúc hội nghị, đại diện các sở, ngành liên quan đã thống nhất chủ trương của Đài trong việc liên kết với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật. Chương trình liên kết, hợp tác giữa 2 bên không sử dụng ngân sách Nhà nước và khi phát sinh thu nhập phải có nghĩa vụ nộp thuế./.