Thống nhất Dự thảo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội
Toàn cảnh hội nghị.

Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội về đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xây dựng kế hoạch dự kiến giám sát 3 chuyên đề gồm: Giám sát công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân thuộc đoạn nút giao Yên Bình đến Tỉnh lộ 261 thuộc huyện Đại Từ và 2 tuyến nhánh nối Vĩnh Phúc thuộc Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc; giám sát việc triển khai thực hiện phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc dự án 7, Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; giám sát việc giải quyết một số vụ việc theo đơn của công dân gửi đến Ủy ban MTTQ tỉnh hoặc ý kiến, kiến nghị của cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ cũng xây dựng dự thảo kế hoạch giám sát cụ thể theo chương trình công tác năm, liên quan đến lĩnh vực, thẩm quyền công tác của ngành phụ trách. Cùng với giám sát, các vấn đề phản biện xã hội đối với nội dung của các nghị quyết, chính sách được cơ quan có thẩm quyền ban hành có tác động đến đời sống, kinh tế, xã hội cũng được Ban Thường trực và các tổ chức thành viên xây dựng cụ thể. Trên cơ sở thảo luận, hội nghị thống nhất cao với các nội dung dự thảo Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ năm 2023. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh để nghị các tổ chức thành viên trên cơ sở tiếp thu ý kiến thảo luận, hoàn thiện văn bản báo cáo Ủy ban MTTQ để trình Tỉnh ủy trước khi ban hành, triển khai thực hiện, góp phần kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội./.