Thống nhất chương trình Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khoá XIV
Hội nghị thống nhất nội dung, công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ chín dự kiến được tổ chức ngày 18/10/2022, với 11 nội dung do UBND tỉnh trình, liên quan đến các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định, các nội dung được UBND trình tại kỳ họp là cần thiết, làm căn cứ để các sở, ngành, địa phương sớm triển khai trong thời gian tới, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh làm rõ những căn cứ, cơ sở pháp lý của các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND đề nghị UBND chỉ đạo các đơn vị, địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Đối với những vấn đề, nội dung còn những vướng mắc, cần xem xét lại cơ sở pháp lý, tính thực tiễn sẽ trình tại các kỳ họp tiếp theo./.