Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Ảnh: TTXVN)
Theo Báo điện tử ĐCSVN