Thông báo vận hành xả nước qua tràn xả lũ hồ Núi Cốc
Thông báo vận hành xả nước qua tràn xả lũ hồ Núi Cốc

Khi thực hiện vận hành xả lũ qua tràn và mực nước hồ Núi Cốc dâng cao do mưa lớn, dự kiến có khả năng ảnh hưởng đến các tổ chức, hộ dân sản xuất, kinh doanh dọc hai bên bờ Sông Công từ sau tràn xả lũ và phía thượng lưu hồ Núi Cốc, cụ thể:

- Phía thượng lưu (trong khu vực lòng hồ, vùng bán ngập) gồm các xã, thị trấn: Hùng Sơn, Tân Thái, Vạn Thọ, Lục Ba, Bình Thuận, Ký Phú (huyện Đại Từ); Phúc Tân (TP Phổ Yên); Phúc Trìu, Phúc Xuân (TP Thái Nguyên), để phòng khi mực nước hồ dâng cao gây ngập úng, hạn chế không thực hiện các hoạt động, sản xuất, gieo trồng trong lòng hồ từ cao trình +46,20m đến +48,25m.

- Phía hạ lưu từ sau tràn xả lũ (hai bên bờ Sông Công) gồm các xã, phường: Phúc Trìu, Tân Cương, Thịnh Đức (TP Thái Nguyên); Bình Sơn, Bá Xuyên, Châu Sơn, Thắng Lợi, Phố Cò (TP Sông Công); Minh Đức, Đắc Sơn, Vạn Phái, Nam Tiến, Trung Thành, Thuận Thành (TP Phổ Yên), đề nghị các tổ chức, cá nhân phía hạ du từ sau tràn xả lũ hồ Núi Cốc (dọc hai bên bờ Sông Công) có biện pháp phòng, tránh và chủ động trong sinh hoạt, hạn hế không hoạt động, sản xuất trong phạm vi hành lang thoát lũ Sông Công, đặc biệt lưu ý về an toàn giao thông khi mực nước Sông Công dâng cao.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN, UBND các huyện, thành phố: huyện Đại Từ, TP Thái Nguyên, TP Phổ Yên, TP Sông Công chỉ đạo, thông báo cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN, UBND các xã, thị trấn phía thượng lưu (trong khu vực lòng hồ vùng bán ngập) và các xã, phường phía hạ lưu (dọc hai bên bờ Sông Công) biết thông tin về việc xả lũ của công trình hồ chứa nước Núi Cốc và thông báo kịp thời cho người dân sống dọc hai bên bờ Sông Công được biết thông tin về việc xả lũ của công trình, để chủ động trong sinh hoạt và các hoạt động, sản xuất, không để người dân đánh bắt cá, tôm... trong khu vực hành lang thoát lũ khi công trình đang xả lũ theo quy trình vận hành./.