Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 9/9/2020

10/09/2020 18:32
Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 9/9/2020
Xin chờ trong giây lát...