Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 9/11/2020

09/11/2020 19:29
Xin chờ trong giây lát...