Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 9/10/2020

09/10/2020 21:15
Xin chờ trong giây lát...